Sıvama Kutu

Siparişe özel olarak üretilmektedir. Tasarımı müşterilerimiz tarafından hazırlanmış kutular, taşıma mukavemeti ve kolaylığı, raftaki görünürlüğünün sağlanması ve ürün muhafaza özelliklerine göre karton kalite seçimi yapılarak üretilir. Taşıyacağı malzemenin cinsi, ağırlık ve mukavemet gereksinimleri, sunumdaki özel gereksinimleri düşünülerek oluklu dalga tipi seçimi yapılır ve karton tipi ve yoğunluğuna ait seçimler sonrası üretime alınır.Ürünlere ait film, folyo ya da kutu paketleme ile ambalajlanmasından sonra çoklu olarak yerleştirildiği paketlenmede kullanılan bu kutular, ürünün korunması, pazar payının oluşturulması ve tutunması ve raflardaki görsel imajının sağlanması açısından çok önemlidir.

Oluklu dalga, geri dönüşümlü malzeme kullanımı ile yüksek hassasiyette makinelerde üretilir. Kâğıtlar yüksek buhar basıncı ile nemlendirilirler. Nemlendirmenin amacı kâğıda istenilen özelliklerde dalga verebilmek ve tutkallama için yumuşatmaktır. Kâğıt plakalar şekillendirildikten sonra neminden arındırılır. Yeni formunda 120-180 oC'de kurutma işlemine tabi tutulurlar. Oluklu mukavva üretiminde oldukça yüksek enerji tüketilmektedir. Aşağıdaki mekanik dalga özelliklerine göre karton kutunun mukavemet değerleri değişmektedir. Kutu üretiminde tasarım ihtiyaçlarına göre pencere, perforaj, gofraj ve kaplama gibi uygulamalar bu kutularda da yapılabilmektedir. İstenilen mukavemet özelliklerini yakalamak için oluk tabakası tek kat ya da iki kat kullanılabilir.

Ofset Baskı ile hazırlanan üst yüzey kartonu, oluklu karton grubu ile lamine edilir, kesimi yapılır ve istenilen katlama ve yapıştırma özelliklerine göre özel makinelerde kullanıma hazır hale getirilir. Paketlenir ve sevk edilir.