İş Sağlığı ve Güvenliği
Mutluluk, Huzur, Sağlık ve Geleceğimizi Planlayabilmek.
Bu başlıklar çalışma hayatımıza devam etmemizin en önemli sebeplerimizi oluşturmaktadır.

Bu konularda başarıyı sağlayabilmek iyi planlanmış bir iş ortamının hazırlanması, çalışanların yardımlaşabilmeleri, birbirine fayda sağlayabildikleri ekip çalışmalarının yapılabilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Yapılacak çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ise tüm bu konularda başarılı olmanın anahtarı konumunda en önemli temeldir. Her şeyin düzgün olduğu bir ortamda dahi bir tek arkadaşımızın dahi incinmesi bizleri manevi olarak derinden yaralayacaktır.

Amacımız ve duamız güvenliğimizi sağlayacak etkin ve verimli bir yönetimi, tüm ekibimizle sürekli olarak kesintisiz uygulayabiliyor olmaktır.

İş ortamlarımızda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi ile ilgili mevzuat devletimiz tarafından belirlenmiştir. Aşağıdaki linkten incelenebilir.

http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/1_5_6331.pdf
Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları takip etmek için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasından takip edilebilmelidir.
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal