Ofset baskı aşamasına geçmesi için ön tasarım işlemleri tamamlanan ve müşteriden onayı alınan siparişler için renk ayrımı işlemi yapılır.

Renk ayrımı; çok renkli bir baskının gerçekleşmesi için orijinal tasarımı oluşturan renkleri, matbaa baskı renkleri olan CMYK ana renklerine ayırma işlemidir. Bu ana renkler: cyan, magenta, sarı ve siyahtır. Bu renkleri içeren ayrımların her biri farklı bir kalıp üzerine pozlandırılır. Pozlanan kalıplar aynı taşıyıcı üzerine üstüste basılarak baskıyı gerçekleştirir.

Günümüzde renk ayrım işleminden sonra dosyalar genellikle gelişmiş teknolojinin bir ürünü olan CTP (bilgisayardan kalıba pozlandırma) cihazlarına direkt aktarılır. Ancak, trikromi (CMYK renkler ile basılan) işler dışında işimiz üzerinde trikromi renklerden elde edilemeyen yada renk yoğunluğunun vurgusu gereken spot (ekstra) bir renk mevcut olabilir. Bu rengin de tıpkı CMYK renkleri gibi filme ve kalıba alınarak basılması gerekir. Bu aşamada çalışmamızın niteliğine göre vektörel çizim programları ya da resim işleme programlarını kullanarak spot (ekstra) rengin de ayrıca basılabilmesi için birtakım işlemler yapmamız ve doğru formatta kaydetmemiz gerekir.

Renklerin açıklık ve koyuluğu tram noktalarının büyüklüğüne bağlı olarak oluşturulur ve bu noktaların belli açıları vardır. En baskın renk 45 derece açı yapar (Bu genellike siyahtır). En az baskın olan renk 0 derece açı yapar (Bu genellikle sarıdır). Magenta ve Cyan İse genellikle 15 ya da 75 derece açı yapar.Noktaların bu şekilde açı yapmasının nedeni üstüste gelmeyerek farklı tonları oluşturmaktır. Gözümüz yan yana duran noktacıkları birlikte algılar. Eğer belirlenen açılarda renk ayrımı yapılmazsa more adı verilen desenlenme problemi ortaya çıkar. Renk Ayrımında kullanılan üç önemli terim tarifleri; Tram: Geçişleri (tonları) meydana getiren noktalardır. (1 cm'ye düşen nokta adedi). Tire: Geçiş tonu olmayan düz renklerdir. Nokta kullanılmadan yapılan filme denir. Lup: Renk ayrımında kullanılan özel büyüteçtir.

CEREN OFSET renk ayrımını direk olarak CTP kalıba kendi bünyesindeki cihazları ile yapmaktadır. LUSCHER CTP KALIP MAKİNESİ XPOSE! Thermal Modeli, KODAK CTP BANYO MAKİNESİ bu amaçla kullanılan iki makinemizdir.